แชร์ว่อน เรื่องสุดเศร้าลูกสาวหายตัวไป 17 ปี ทำคนอ่านน้ำตาแตก

แชร์ว่อน เรื่องสุดเศร้าลูกสาวหายตัวไป 17 ปี ทำคนอ่านน้ำตาแตก

วั น เ กิ ด เ ห ตุ ส อ ง ส า มี ภ ร ร ย า ข า ย ข อ ง ที่ ต ล า ด เ ป็น ป ก ติ โดยพวกเขาพาลูกวัย 3 ขวบครึ่งไ ป เ ลี้ ย ง ทุกวัน

แต่เพราะวันเกิดเหตุลูกค้าแน่นร้าน ทั้งคู่ยุ่งกับการขายของ เมื่อหันมาไม่เจอก็ยังคิดว่าคงกำลังเล่นกับป้าและลุงที่แผงขายข้างๆ พวกเขาจึงไปขายของต่อโดยไม่ได้คิดมาก

เมื่อเวลาผ่านไปสองชั่วโมง แม่ก็เริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติ เธอวิ่งตามหาไปทั่วตลาดแต่ไม่พบ

วันต่อมา สามีภรรยาไปหาตำรวจเพื่อแจ้งความการหายตัว โดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสันนิษฐานว่า

ถูกลักพาตัวโดยผู้ค้ามนุษย์ แต่เนื่องจากไม่มีเบาะแส จึงยากต่อการสืบสวน อย่างไรก็ตาม 17 ปีหลังจากเหตุการณ์สูญเสียลูกสาวคนเล็ก

ลูกสาวคนโตได้ใช้แพลตฟอร์มค้นหาญาติเพื่อตามหาน้องสาว โดยระบุข้อมูลเฉพาะเจาะจงส่วนบุคคลต่างๆ

หลังจากนั้นไม่นานก็พบข้อมูลส่วนตัวของหญิงสาวอายุ 20 ปี ที่ตรงกันกับข้อมูลน้องสาวที่หายไป น่าแปลกที่หญิงสาวคนนี้อาศัยอยู่ในบ้านเช่าฝั่งตรงข้ามถนน

ห่างจากบ้านของครอบครัวเพียงถนนกั้นเลนเดียวเท่านั้น เมื่อเจ้าหน้าที่ของแพลตฟอร์มตามหาบุคคลสูญหาย มาเห็นบ้านของหญิงสาววัย 20 ปี

พ ว ก เ ข า ป ร ะ ห ล า ด ใ จ กั บ ส ถ า น ก า ร ณ์ ความเป็นอยู่ที่ยากลำบากของเธอ ก่อนสอบถามทราบว่า เธอถูกรับมาเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรม

พ่อเจอเธอข้างถนนและรับมาเลี้ยง พ่อไม่เคยทุบตีหรือดุเธอ เขามักจะถือว่าเธอเป็นลูกแท้ๆ

สุดท้ายเจ้าหน้าที่จึงตัดสินใจพาเธอขึ้นไปที่ชั้น 3 ของบ้านเช่า และชี้ไปที่ฝั่งตรงข้ามพร้อมบอกว่า

คุณเห็นบ้านสีชมพูหลังนั้นไหม นั่นคือบ้านพ่อแม่แท้ๆ ของคุณ อย่างไรก็ดี หญิงสาวยังไม่เชื่อคำพูดนั้น

ดังนั้นจึงตัดสินใจทำการตรวจดีเอ็นเอกับครอบครัวที่อาศัยอยู่บ้านตรงข้าม และ 5 วันต่อมา ผ ล ต ร ว จ ก็ ชี้ ชั ด ว่ า พ ว ก เ ข า มี ค ว า ม เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั น ท า ง ส า ย เ ลื อ ด จ ริ ง ๆ

ทั้งนี้ เ จ้ า ห น้ า ที่ ไ ด้ นั ด ทั้ ง ส อ ง ฝ่ า ย ม า พ บ กั น ผู้ เ ป็ น แ ม่ รี บ โ ผ เ ข้ า ก อ ด ที่ แ ย ก จ า ก กั น ไ ป น า น ถึ ง 17 ปี

เช่นเดียวกับหญิงสาวที่ร้องไห้สะอึกสะอื้น และเรียก “แม่” ด้วยความตื้นตันใจ ตอนนี้สิ่งที่ครอบครัวไม่กล้าคิดฝันถึงได้เกิดขึ้นจริงแล้ว ทั้ง 4 คน ไ ด้ ก ลั บ มาอยู่ด้วยกันอีกครั้ง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *